โครงงานปฐมวัย

1.  ชื่อโครงงาน            “ขนมบัวลอยไข่หวาน”
2.  ผู้ทำโครง
                        นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2
โรงเรียนบ้านเทอดไทย  ปี พ.ศ. 2554
3.  ครูที่ปรึกษา
                        นางสาวอรทัย   วงค์เขียว
 4.  บทคัดย่อ
            การทำขนมบัวลอยไข่หวาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัย  ได้รู้วิธีการ  และลงมือทดลองปฏิบัติจริงในการนวดแป้งและการปั้น  โดยเด็กๆช่วยกันจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  มาดำเนินการโดยความช่วยเหลือแนะนำของครู  วิธีการนวดแป้งอย่างง่าย ๆ ด้วยการนำแป้งข้าวเหนียว  2 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน ผสมกันนวดจนแป้งเหนียวได้ที่ไม่ติดมือ  แล้วนำมาปั้นเป็นรูปวงกลมเล็กๆ  ผลการดำเนินโครงการการพบว่าเด็กได้เรียนรู้การนวดและปั้นแป้งด้วยความกระตือรือร้น  ใคร่รู้และตั้งใจปฏิบัติ  ทั้งยังค้นพบสิ่งแปลกใหม่ได้ด้วยตนเอง  เช่น  อยากได้แป้งสีเขียวให้นำน้ำใบเตยมาผสม  อยากได้แป้งสีเหลืองให้นำไปผสมผลฟักทองต้มสุก  อยากได้สีแดงให้นำผสมน้ำกระเจี๊ยบ  แต่ถ้าอยากได้สีขาวไม่ต้องผสมสี
5.  กิตติกรรมประกาศ
          ขอขอบคุณ  คุณครู  ผู้ปกครอง  ผู้รู้ทุกท่าน  ที่ให้ข้อมูลความรู้แก่เด็ก ๆ และช่วยเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้เด็กๆนำมาจากบ้าน
 6.  ที่มาและความสำคัญของโครงการ
         ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย  ต้องใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรง  วันหนึ่งในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมโครงงาน  สีจากธรรมชาติ  แป้งที่นำมาทำสีขาวเหลือ  เด็กหญิงสายไหม ถามว่า แป้งที่เหลือจะทำอย่างไร  ถ้านำไปทิ้งก็เสียดาย  ถ้าเหลือเก็บไว้นานก็เสีย
ครูจึงถามนักเรียนว่าควรทำอย่างไร  เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยลาม ก็ตอบว่า “ ก็นำไปทำขนมสิจะได้ไม่เสีย “   เด็กๆทุกคนก็เห็นด้วยและบอกว่าอยากกินขนมบัวลอยไข่หวาน  ครูจึงชักชวนให้เด็กทำโครงงาน ขนมบัวลอยไข่หวาน

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ปฐมวัย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s